Bedřichova vyhlídka

Nová Ves I, okres Kolín

Bitva u Kolína

18. června 1757 se odehrála nedaleko Nové Vsi jedna z nejvýznamnějších bitev sedmileté války, dnes známá jako bitva u Kolína, ve které armáda habsburské monarchie se saskými spojenci poprvé porazila pruského krále Friedricha II.

Od vypuknutí sedmileté války (1756–1763) se Friedrich II. snažil vyřešit složité mezinárodní postavení Pruska preventivními útoky. V roce 1756 obsadil Sasko a v následujícím roce se zaměřil přímo na svého hlavního protivníka – habsburskou monarchii. V bitvě u Štěrbohol, ležících nedaleko Prahy, porazil 6. května 1757 císařsko-královskou armádu, vedenou Karlem Lotrinským, a oblehl Prahu. V nastalé situaci rakouský polní maršál Leopold hrabě Daun, střežící prostor mezi Prahou a Vídní, shromáždil zbylé jednotky a vytvořil záložní armádu, se kterou se rozhodl postupovat proti Prusům. Friedrich II. ponechal část své armády, aby obléhala Prahu a s vyčleněnými jednotkami se vydal zastavit Daunův postup.

Ke střetu došlo 18. června 1757 nedaleko Kolína. Daun disponoval 54 tisíci vojáky a zaujal výhodné obranné postavení na výšinách poblíž obce Křečhoř. Prusové v síle asi 34 000 mužů se soustředili u Plaňan a během dopoledne pokračovali v přesunu po císařské silnici směrem na Kolín. Hlavní boje započaly v odpoledních hodinách. Prusům se podařilo zčásti zatlačit Daunovy sbory, ale tyto byly neustále posilovány přeskupovanými jednotkami a dařilo se jim odolávat. V podvečer se Friedrich rozhodl nasadit poslední zálohy a zvrátit výsledek bitvy ve svůj prospěch. Císařsko-královská armáda však odolávala a naopak zahájila všeobecný útok jízdy, jehož součástí bylo také nasazení legendárního dragounského pluku de Ligne (tzv. holobrádků). Opakované drtivé jezdecké ataky přinutily pruskou jízdu i pěchotu k ústupu a přinesly vítězství rakouským zbraním. Když Friedrich II. viděl, že bitva je ztracena, předal velení svým velitelům a odjel z bojiště. Pruským jednotkám se podařilo odpoutat od protivníka a bez dalších závažných ztrát ustoupit z bojiště. Situaci jim usnadnil i polní maršál Daun, který netrval na jejich nočním pronásledování.

Uvádí se, že v krvavé bitvě padlo na pruské straně asi 4 765 mužů, císařských 1 236. K těmto údajům je nutné připočíst další tisíce raněných (z nichž mnozí také zemřeli), nezvěstných a zajatých. Bitva u Kolína představuje jeden ze zlomových okamžiků sedmileté války, ve kterém se rozhodovalo o osudu habsburské monarchie a celistvosti českých zemí. Vítězství záložní císařsko-královské armády, podporované saskými jednotkami, vyprostilo z pruského obležení Prahu a vytvořilo předpoklady pro vytlačení vojska krále Friedricha II. z Čech.

Nová Ves v bitvě u Kolína

Při vlastní bitvě zůstala Nová Ves stranou bojových akcí a nemáme zprávy o tom, že by byla výrazněji postižena.

V závěrečné fázi bitvy se pruský král Bedřich (Friedrich) II. přesunul na nedaleký Novoveský vrch, odkud řídil bitvu a z části i závěrečný ústup. Podle vzpomínek současníků se zde měl Friedrich v době, kdy již prohrával bitvu, obrátit k přihlížejícím vesničanům českou větou „Koukejte, koukejte sedláci, jak královna vyhrává“.

Dobové vyobrazení bitvy na rytině z druhé poloviny 18. století.

Dobový plán bitvy u Kolína (druhá polovina 18. stol.).

Dobový plán bitvy u Kolína (druhá polovina 18. stol.).

Hugo Schüllinger (1852-1919): Bitva u Kolína.

Stanislav Hudeček (1872-1947): Bitva u Kolína.

Dobové vyobrazení polního maršála Leopolda hraběte Dauna.

Vyobrazení Friedricha (Bedřicha) II. po bitvě u Kolína (grafický list dle obrazu Julia Schradera /1815-1900/).

Mikoláš Aleš (1852-1913): Bitva u Kolína.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet turistikastudio cesty a památky
  • Visitors today: 294
  • Visitors yesterday: 310
  • Visitors month: 241728
  • Total Visits: 2486253

mmr logo

Bedřichova vyhlídka byla realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Prodej turistických známek „Bedřichova vyhlídka“

turist zn

Prodejní místa:
Obecní úřad Nová Ves I
Potraviny Andílek Nová Ves I

Cena 35 Kč / ks

Privacy Policy | Úvodem | Kde jsme

Copyright obec Nová Ves I © 2018. All Rights Reserved.
Všechny texty a fotografie na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.