Bedřichova vyhlídka

Nová Ves I, okres Kolín

Památník bitvy u Kolína na vrchu Bedřichov

V roce 1841 se majitel kolínského panství Václav Veith rozhodl vybudovat na Novoveském vrchu (Bedřichově) pomník, připomínající bitvu u Kolína. Jeho slavnostní vysvěcení mělo proběhnout při příležitosti rakousko-pruského vojenského cvičení (manévrů), které se odehrálo na Kolínsku a Kutnohorsku 22.–28. září 1841. Dvorská válečná rada ovšem z diplomatických ohledů k pruské straně nezařadila slavnost svěcení památníku, připomínajícího porážku pruského vojska, do oficiálního programu manévrů a správě velkostatku doporučila, aby na již vybudovaný pomník nebylo umísťováno nic, co by tuto bitvu připomínalo. Z tohoto důvodu na něj nebyly ani instalovány naplánované reliéfy s bitevními výjevy, jejichž předlohu vypracoval známý mnichovský sochař Michael Ludwig von Schwanthaler, autor řady pomníků v Německu a Rakousku.

V roce 1866 se stal Bedřichov místem častých návštěv pruských vojáků (především důstojníků), ubytovaných v Kolíně a v okolí po bitvě u Hradce Králové. Ti měli do pomníku nechat vyškrábat (vytesat) názvy bojišť, kde v roce 1866 zvítězili (Náchod, /Česká/ Skalice, Jičín, Hradec Králové). Pomník zůstal ale oficiálně neoznačen až do roku 1889, kdy byl opraven a opatřen stručnými texty v češtině a němčině: „Na památku vítězství nad Prusy v sedmileté válce 18. června 1757 – Zur erinnerung an den Sieg über die Preussen in Siebenjährigen Krieg am 18. Juni 1757“. Nápis byl později odstraněn (či sám zanikl). Nová pamětní deska, vyhotovená podle návrhu akademického sochaře Miloslava Smrkovského, s českým, německým a anglickým textem, byla na pomníku odhalena 18. června 2005. Pomník je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34469/2–879.

Z historických pramenů

Nová pamětní deska, vyhotovená podle návrhu akademického sochaře Miloslava Smrkovského, s českým, německým a anglickým textem, byla na pomníku odhalena 18. června 2005.

Dobová pohlednice

Dobová pohlednice

Podoba mohyly po roce 1889

Pohled na vrch Bedřichov od obce

Současný pohled na Bedřichov

Dobová pohlednice

Dobová pohlednice

Současná podoba mohyly

Kudyznudy.cz - tipy na výlet turistikastudio cesty a památky
  • Visitors today: 281
  • Visitors yesterday: 310
  • Visitors month: 241715
  • Total Visits: 2486240

mmr logo

Bedřichova vyhlídka byla realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Prodej turistických známek „Bedřichova vyhlídka“

turist zn

Prodejní místa:
Obecní úřad Nová Ves I
Potraviny Andílek Nová Ves I

Cena 35 Kč / ks

Privacy Policy | Úvodem | Kde jsme

Copyright obec Nová Ves I © 2018. All Rights Reserved.
Všechny texty a fotografie na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.